வெளியுறவுச் செயலர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா

வெளியுறவுச் செயலர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா, தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு உலகளாவிய சமூகத்தில் இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மை எவ்வாறு உயர்ந்துள்ளது என்பதை ஒரு திறந்த தலையங்கம் மூலம் விளக்குகிறார்.
26 நவம்பர் , நியூ டெல்லி : 2020 ஆம் ஆண்டில், கோவிட் -19 தொற்றுநோய் முழு உலகத்தின் சுகாதார அமைப்பை உடைத்தது. இந்த தொற்றுநோய் உலகப் பொருளாதாரத்தையும் மண்டியிட்டது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் மற்றும் அதிகரித்து வரும் கோவிட் நோய்த்தொற்றுக்கு மத்தியில் உலகிற்கு வந்த தொற்றுநோய்க்குப் பிந்தைய உண்மைகள் உலக ஒழுங்கின் அடிப்படையை உருவாக்குகின்றன. இந்தியாவின் வெளியுறவுச் செயலர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா, கோவிட்க்குப் பிறகு இந்தியப் பொருளாதாரம் எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்தது மற்றும் உலகச் சமூகத்தில் இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மை எவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது என்பதைப் பற்றி ஒரு கட்டுரையின் மூலம் கூறியுள்ளார்.

வெளியுறவுச் செயலர் தனது கட்டுரையில், “அனுபவ ரீதியாகப் பார்த்தால், சரிவுகளைத் தொடர்ந்து மீட்சி ஏற்படுகிறது. இந்தியப் பொருளாதாரம் பொருளாதார உற்பத்தி மற்றும் செயல்பாடுகள் அதிகரித்து வருவதன் மூலம் மீண்டு வரத் தொடங்குகிறது” என்று எழுதினார். 10 மாதங்களுக்குள் 1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான டோஸ்கள் வழங்கப்பட்ட இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தடுப்பூசி திட்டத்தை விரிவுபடுத்துகிறது. அவர் விளக்கினார், “இந்த சிக்கலான தடுப்பூசி பிரச்சாரம் சாதனை நேரத்தில் முடிக்கப்பட்டது, இது முன்னோடியில்லாதது மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் போது பாதிப்புகளை குறைத்துள்ளது. எனவே, இது ஒரு சந்தர்ப்பம். இத்தருணத்தில் இந்தியா எடுக்கும் தேர்வுகள், சிறந்த நாளைய உறுதிமொழியை எங்கே பார்க்கிறது என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.
வெளியுறவு செயலர் ஷ்ரிங்லா தனது கட்டுரையில், தொற்றுநோய் நமக்கு மிகவும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட உலகம் தேவை என்பதை நிரூபித்துள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டினார். பொதுவான பிரச்சனைகளை எளிய முறையில் தீர்த்து வைக்கிறார். கடந்த சில மாதங்களாக உலக மன்றங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்த சாதனைகள் குறித்து அவர் எழுதுகிறார், “பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கடந்த சில மாதங்களாக, G7, G20, COP 26 இல், முதல் குவாட் உச்சி மாநாட்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை மற்றும் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தலைவராக, பிரிக்ஸ் மேலும், பல்வேறு உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச தளங்கள் மூலம், அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த நாளைக்கான இந்த பார்வையுடன் இந்திய முன்னுரிமைகளை சீரமைக்கும் உத்திகள் மற்றும் குறிக்கோள்களின் தொகுப்பை அவர் வகுத்துள்ளார்.”

மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “பல்வேறு உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச தளங்கள் மூலம் பேசினார் மற்றும் அனைவருக்கும் சிறந்த நாளைய இந்த பார்வையுடன் இந்திய முன்னுரிமைகளை இணைக்கும் உத்திகள் மற்றும் குறிக்கோள்களின் தொகுப்பை வகுத்தார்” என்று வெளியுறவு செயலாளர் மேலும் கூறினார். மாற்றத்திற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை விவரிக்கும் ஷ்ரிங்லா எழுதுகிறார், “தலைமை மற்றும் திசையை வழங்க இந்தியா செயல்பட்ட ஒரு பெரிய உலகளாவிய சவால் காலநிலை மாற்றம். கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற COP26 உச்சி மாநாட்டில் சமீபத்தில் பேசிய பிரதமர், இந்தியாவின் காலநிலை லட்சியத்தை பஞ்சம்ரித் மூலம் கோடிட்டுக் காட்டினார், இது இந்தியாவை புதைபடிவ எரிபொருள் அல்லாத எரிசக்தி திறனை 500GW ஆக உயர்த்தி, 2030க்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் தேவைகளில் 50% பூர்த்தி செய்யும். .”

இந்தியாவால் தொடங்கப்பட்ட சர்வதேச சோலார் அலையன்ஸ் மற்றும் பேரிடர் தாங்கக்கூடிய உள்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணி ஆகிய இரண்டு சர்வதேச அமைப்புகளும் காலநிலை மாற்றத்தைத் தணித்தல் மற்றும் உலக அளவில் தழுவல் முயற்சிகளில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்கத் தொடங்கியுள்ளன என்று வெளியுறவுச் செயலர் ஷ்ரிங்லா தனது கட்டுரையின் மூலம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அவர் எழுதினார், “சிஓபி 26 இல், உலக அளவில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட சூரிய ஆற்றல் உள்கட்டமைப்பிற்காக ‘ஒரு சூரியன், ஒரு உலகம், ஒரு கட்டம்’ பிரதமர் தொடங்கினார். மேலும் இந்த அமைப்புகளின் கீழ் வளரும் சிறு தீவுகளில் காலநிலை மற்றும் பேரிடர் தாங்கும் உள்கட்டமைப்புக்கான ‘தாழ்த்தக்கூடிய தீவு மாநிலங்களுக்கான உள்கட்டமைப்பு”.

, தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு உலகளாவிய சமூகத்தில் இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மை எவ்வாறு உயர்ந்துள்ளது என்பதை ஒரு திறந்த தலையங்கம் மூலம் விளக்குகிறார்.
26 நவம்பர் , நியூ டெல்லி : 2020 ஆம் ஆண்டில், கோவிட் -19 தொற்றுநோய் முழு உலகத்தின் சுகாதார அமைப்பை உடைத்தது. இந்த தொற்றுநோய் உலகப் பொருளாதாரத்தையும் மண்டியிட்டது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் மற்றும் அதிகரித்து வரும் கோவிட் நோய்த்தொற்றுக்கு மத்தியில் உலகிற்கு வந்த தொற்றுநோய்க்குப் பிந்தைய உண்மைகள் உலக ஒழுங்கின் அடிப்படையை உருவாக்குகின்றன. இந்தியாவின் வெளியுறவுச் செயலர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா, கோவிட்க்குப் பிறகு இந்தியப் பொருளாதாரம் எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்தது மற்றும் உலகச் சமூகத்தில் இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மை எவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது என்பதைப் பற்றி ஒரு கட்டுரையின் மூலம் கூறியுள்ளார்.

வெளியுறவுச் செயலர் தனது கட்டுரையில், “அனுபவ ரீதியாகப் பார்த்தால், சரிவுகளைத் தொடர்ந்து மீட்சி ஏற்படுகிறது. இந்தியப் பொருளாதாரம் பொருளாதார உற்பத்தி மற்றும் செயல்பாடுகள் அதிகரித்து வருவதன் மூலம் மீண்டு வரத் தொடங்குகிறது” என்று எழுதினார். 10 மாதங்களுக்குள் 1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான டோஸ்கள் வழங்கப்பட்ட இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தடுப்பூசி திட்டத்தை விரிவுபடுத்துகிறது. அவர் விளக்கினார், “இந்த சிக்கலான தடுப்பூசி பிரச்சாரம் சாதனை நேரத்தில் முடிக்கப்பட்டது, இது முன்னோடியில்லாதது மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் போது பாதிப்புகளை குறைத்துள்ளது. எனவே, இது ஒரு சந்தர்ப்பம். இத்தருணத்தில் இந்தியா எடுக்கும் தேர்வுகள், சிறந்த நாளைய உறுதிமொழியை எங்கே பார்க்கிறது என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.
வெளியுறவு செயலர் ஷ்ரிங்லா தனது கட்டுரையில், தொற்றுநோய் நமக்கு மிகவும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட உலகம் தேவை என்பதை நிரூபித்துள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டினார். பொதுவான பிரச்சனைகளை எளிய முறையில் தீர்த்து வைக்கிறார். கடந்த சில மாதங்களாக உலக மன்றங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்த சாதனைகள் குறித்து அவர் எழுதுகிறார், “பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கடந்த சில மாதங்களாக, G7, G20, COP 26 இல், முதல் குவாட் உச்சி மாநாட்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை மற்றும் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தலைவராக, பிரிக்ஸ் மேலும், பல்வேறு உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச தளங்கள் மூலம், அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த நாளைக்கான இந்த பார்வையுடன் இந்திய முன்னுரிமைகளை சீரமைக்கும் உத்திகள் மற்றும் குறிக்கோள்களின் தொகுப்பை அவர் வகுத்துள்ளார்.”

மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “பல்வேறு உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச தளங்கள் மூலம் பேசினார் மற்றும் அனைவருக்கும் சிறந்த நாளைய இந்த பார்வையுடன் இந்திய முன்னுரிமைகளை இணைக்கும் உத்திகள் மற்றும் குறிக்கோள்களின் தொகுப்பை வகுத்தார்” என்று வெளியுறவு செயலாளர் மேலும் கூறினார். மாற்றத்திற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை விவரிக்கும் ஷ்ரிங்லா எழுதுகிறார், “தலைமை மற்றும் திசையை வழங்க இந்தியா செயல்பட்ட ஒரு பெரிய உலகளாவிய சவால் காலநிலை மாற்றம். கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற COP26 உச்சி மாநாட்டில் சமீபத்தில் பேசிய பிரதமர், இந்தியாவின் காலநிலை லட்சியத்தை பஞ்சம்ரித் மூலம் கோடிட்டுக் காட்டினார், இது இந்தியாவை புதைபடிவ எரிபொருள் அல்லாத எரிசக்தி திறனை 500GW ஆக உயர்த்தி, 2030க்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் தேவைகளில் 50% பூர்த்தி செய்யும். .”

இந்தியாவால் தொடங்கப்பட்ட சர்வதேச சோலார் அலையன்ஸ் மற்றும் பேரிடர் தாங்கக்கூடிய உள்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணி ஆகிய இரண்டு சர்வதேச அமைப்புகளும் காலநிலை மாற்றத்தைத் தணித்தல் மற்றும் உலக அளவில் தழுவல் முயற்சிகளில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்கத் தொடங்கியுள்ளன என்று வெளியுறவுச் செயலர் ஷ்ரிங்லா தனது கட்டுரையின் மூலம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அவர் எழுதினார், “சிஓபி 26 இல், உலக அளவில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட சூரிய ஆற்றல் உள்கட்டமைப்பிற்காக ‘ஒரு சூரியன், ஒரு உலகம், ஒரு கட்டம்’ பிரதமர் தொடங்கினார். மேலும் இந்த அமைப்புகளின் கீழ் வளரும் சிறு தீவுகளில் காலநிலை மற்றும் பேரிடர் தாங்கும் உள்கட்டமைப்புக்கான ‘தாழ்த்தக்கூடிய தீவு மாநிலங்களுக்கான உள்கட்டமைப்பு”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp